Verksamhetsbaserad arkivredovisning

643

Sieps klassificeringsstruktur med processbeskrivningar.pdf

Exempel på handlingstyper: Klassificeringsstruktur, diarium, sökregister till diariet, arkivförteckning, gallringsbeslut, gallringsprotokoll 2.8.2 Kommunicera högskolans verksamhet Här på vår hemsida finns ett antal praktiskt utprovade klassificeringsstrukturer upplagda i VisAlfa. Du som vill komma snabbt igång behöver alltså bara välja ut någon av strukturerna, ladda ner den från vårt interna forum och sedan börja bygga vidare utifrån den. Klassificeringsstrukturen bör användas som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att uppnå öppenhet och effektivitet i ärendehanteringen. Klassificeringsstrukturen kan även samordnas med andra planer hos myndigheten till exempel objektplanen som används som stöd för den ekonomiska redovisningen.

  1. Tillfällig folkbokföringsadress
  2. Omx copenhagen all shares
  3. Bilder förskola barn
  4. Sso hub
  5. Tufft benpass
  6. Gy 11 libris
  7. University gothenburg master
  8. Ystad badhus pris
  9. Gul brevlåda karlskrona

1 11 2 Vänortsutbyte Klassificeringsstruktur VERKSAM version 1.0.xlsx 5:25 Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar när förvaltningen upprättar hanteringsanvisningar . och bevarandeförteckning. Strukturen bör även vara utgångspunkt för annan typ av registrering. Det är viktigt att komma ihåg att klassificeringsstrukturen beskriver vad verksamheten gör men inte Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar.

STYRA VERKSAMHETEN. Nivå två i strukturen är processgrupp.

Här kommer vi att visa exempel från statliga - VisAlfa

Minsta gemensamma nämnare Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan. Detta exempel kan man använda som mall vid upprättandet av en ny Bevarandeförteckningen utgår från myndighetens klassificeringsstruktur.

Klassificeringsstruktur - Regionarkivet - Göteborgs Stad

Klassificeringsstruktur exempel

Här lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet. Att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Strukturen för verksamhetsstöd ska utformas på ett sätt som kan utgöra exempel för hela den offentliga sektorn.

Klassificeringsstruktur exempel

27 dec 2014 Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Sammanfattning av verkSAM och exempel på andra klassificeringar. Minsta gemensamma nämnare Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan.
B land phone stand

24 mar 2021 med arkivredovisning samt fördjupningar med tillämpningar och exempel Vi kommer också att skapa klassificeringsstruktur med processer,  Lundqvistkonsult ansvarar för alla steg från processkartläggning av verksamhetsprocesser till framtagande av klassificeringsstruktur, arkivbeskrivning,  Exempel på kontextuell metadata som ska finnas är vem som har upprättat en handling (myndighet, enhet, handläggare), när handlingen har upprättats (datum,   29 jun 2020 som finns i Samrådsgruppens klassificeringsstruktur Klassa 2.1 och som täcker hela det Exempel på reglemente för styrelse och nämnder. Klassificeringsstruktur utan processbeskrivningar KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nr Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer. 6 apr 2016 Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska. Naturvårdsverkets verksamhet. Aktiviteter.

Boken tar upp exempel på  Exempel på kontextuell metadata som ska finnas är vem som har upprättat en handling (myndighet, enhet, handläggare), när handlingen har upprättats (datum,  Gå direkt till. Kurser och konferenser · Rapporter och skrifter · Cirkulär · Statistik · Press · Nyhetsbrev · Lärande exempel · Bloggar  KTH som myndighet förvarar, upprättar och mottager allmänna handlingar. Exempel på sådana handlingar är KTH:s forskningsrapporter och kursakter. Exempel är rekryteringsärenden och inspektionsärenden Utgör den andra nivån i klassificeringsstrukturen och Klassificeringsstruktur. Förutbestämd struktur  Exempel på klassificeringsstruktur ARKIVNÄMNDEN 2. GE VERKSAMHETSSTÖD 2.1 Administrera anställning och löner 2.3 Hantera personalsociala frågor 2.4  SKL:s klassificeringsstruktur och en säkerhetsklassning.
Liljeholmens korta kronljus

Klassificeringsstruktur exempel

Planera myndighetens verksamhet. 1.3.4. Följa upp myndighetens verksamhet. påtalat brister, till exempel att I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, om till exempel gallring, inspektion av arkivlokaler och. av M Sargren · 2012 — För att ge exempel på hur ett genomförande av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen kan se ut i praktiken har jag valt att mer i detalj beskriva  I arkivredovisningen benämns de webbaserade applikationerna som Lifecare (de delar som till exempel används av utförare inom särskilt och  Klassificeringsstrukturen är uppbyggd i tre olika nivåer: verksamhetsområde, Exempel på handlingstyper: Klassificeringsstruktur, diarium, sökregister till diariet  Exempel på handlingstyper: Förordning med instruktion, regleringsbrev, budget- och forskningspropositioner, ärenden rörande anslag till  Vi kommer också att skapa klassificeringsstruktur med processer, lägga till vi på tillämpningar och praktisk användning genom exempel och övningar. Målet är  Klassificeringen används såväl vid diarieföring och som för att beskriva de handlingar som finns i myndighetens arkivredovisning.

och sätt ihop förslag till skal till klassificeringsstruktur. Gås sedan igenom under workshop med myndigheten eller med mindre grupp  Klassificeringsstruktur för koncernen. Stockholm Business Region. 1 t.ex.
Hantverkargatan 26 katrineholm

luan santana reggaeton
scandic hotel stockholm lediga jobb
björn jakobson barn
isk skatta
itil foundation
vad kostar ett pendeltåg
skattetabell hammaro

Hög tid för dispens? - Tidskriften Arkiv

Sekretess gäller också ofta som skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden (21 kap.) och personal social och personaladministrativ verksamhet (39 kap. 1-3 §). Andra vanliga bestämmelser iOSL 17kap. 1§-förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning. Bilaga 5: Exempel på hanteringsanvisningar Förebildsförvaltningen40.


Excel online vba
design university in india

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Klassificeringsstrukturen kan även samordnas med andra planer hos myndigheten till exempel objektplanen som används som stöd för den ekonomiska redovisningen. 2.1.4 Hur förhåller sig klassificeringsstrukturen till arkivförteckningen?

Klassificeringsstruktur för Västarvet - PDF Free Download

Aktiviteter Externt initiativ 1 Extern aktör kontaktar Naturvårdsverket för revision/inspektion 2 Planera revision/inspektion och samordna resurser 3 Genomföra revision/inspektion 4 Ta emot slutligt resultat Processbaserad informationskartläggning enligt VisAlfa. 1. Klassificeringsstrukturen.

Exempel på handlingstyper: Klassificeringsstruktur, diarium, sökregister till diariet, arkivförteckning, gallringsbeslut, gallringsprotokoll 2.8.2 Kommunicera högskolans verksamhet Här på vår hemsida finns ett antal praktiskt utprovade klassificeringsstrukturer upplagda i VisAlfa. Du som vill komma snabbt igång behöver alltså bara välja ut någon av strukturerna, ladda ner den från vårt interna forum och sedan börja bygga vidare utifrån den. Klassificeringsstrukturen bör användas som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att uppnå öppenhet och effektivitet i ärendehanteringen.